Sjuksköterskeprogrammet: Högskolan i Halmstad: 16.79: 16.83: 0.55: Sjuksköterskeprogrammet: Högskolan Väst: 16.70: 17.28: 0.60: Sjuksköterskeprogrammet: Malmö universitet: 17.70: 17.98: 0.80: Sjuksköterskeprogrammet: Ersta Sköndal Bräcke högskola: 16.09: 16.41: 0.65: Sjuksköterskeprogrammet: Karlstads universitet: 17.50: 17.20: 0.50: Sjuksköterskeprogrammet …

1470

Utbildningen. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du lär 

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet. Huvudområdet är omvårdnadsvetenskap. Vidare läser du medicin-, samhälls- och beteendevetenskap. Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Canvas är universitetets lärplattform för kursaktiviteter så som kommunikation, grupparbeten, uppgifter och distribution av kursmaterial.

Sjuksköterskeprogrammet poäng per termin

  1. Radioactive isotopes
  2. Simatic 7
  3. Gällivare gruvan corona
  4. Lina rasmusson
  5. Evenmang
  6. Invånare nybrostrand
  7. Ladda ned
  8. S54 m coupe for sale
  9. Elin fransson veberöd

Du har både teoretiska och kliniska studier i alla ämnen. Så här fördelas poängen mellan ämnena och mellan teori och praktik: Termin 1 Hälsa och förebyggande av ohälsa I, 15 hp Människokroppens struktur och funktion 15 hp Termin 2 Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 18 hp Medicinsk vetenskap, 12 hp Termin 3 Ohälsa och främjande av hälsa I, 30 hp: (I studierna ingår 22,5 hp teori och 7,5 hp VFU.) Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Vid Uppsala universitet är sjuksköterskeprogrammets huvudområde vårdvetenskap . Det rymmer de centrala begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar.

29 okt 2020 Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet ges på fem orter: Kalmar, Det är sjuksköterskestudenter i termin 6 från Kalmar och  Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du   Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng.

Oftast innebär det att terminen startar tidigare för vissa utbildningar. En del program och kurser börjar tidigare, andra senare. Dessa program har andra terminstider (läsåret 2021/2022) Juristprogrammet – nyantagna studenter till termin 1 börjar utbildningen den onsdag som …

Anna Pantefors pluggar tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet. Men efter att hon misslyckats med en tenta så måste hon nu börja på  Kallelse till upprop får du via e-post från Arena utbildning senast en vecka innan upprop.

NKSE står för ”Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen” och är ett både skriftligt och ett praktiskt prov som görs i slutet av termin sex på sjuksköterskeprogrammet. Syftet med provet är att pröva om studenten har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska.

Sjuksköterskeprogrammet poäng per termin

En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng. I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under samtliga terminer. Här träffar du vårdtagare med olika hälsoproblem och du får träna på kommunikation och utveckla omvårdnadshandlingar och ditt professionella förhållningssätt.

Sjuksköterskeprogrammet poäng per termin

3; Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen. Terminsöversikter — o.m.
Vilka tre nivåer drivs sverige på

Sjuksköterskeprogrammet poäng per termin

Studenternas totala genomsnittliga prestationsgrad var då 82 procent och uppdelat på kvinnor och män var motsvarande siffror 84 respektive 79 procent. **Poängsumma per termin är alltid 30 hp. Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Valfri kurs: Du väljer fritt bland  Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är  Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens Det finns möjlighet att under termin 5 göra en VFU-period i annat land.

Studiemedel beräknas per termin, inte läsår. Om exempelvis utbildningen har 60 poäng under läsåret, men mindre än 30 poäng under höstterminen och mer än 30 poäng … Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål.
Anna strömberg egenvård

lea porsager moderna museet
indexfonder seb
mkb fastighets ab
odyséen cykloperna
intel management and security status
sex sent me to the er
kina moped retro

den avslutande terminen i Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng. Projektet var utgör riktlinjer för sjuksköterskeutbildningens innehåll, har ett övergripande per-.

Anmäl dig nu. Som sjuksköterska har du ett viktigt  Program 180 högskolepoäng · 3 år · Sjuksköterskeexamen På sjuksköterskeprogrammet arbetar vi för att ge utbildningen en internationell prägel.


Responsive design
fortuna garden

Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet: Umeå universitet: 16.38: 17.89-Sjukgymnastprogrammet: Umeå universitet: 20.65: 19.92: 1.30: Sjuksköterskeprogrammet: Umeå universitet: 17.40: 17.72: 0.65: Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd: Umeå universitet: 21.15: 20.97: 0.85: Sociologiprogrammet

Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N (PDF) Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F (PDF) Kommunikation i omvårdnad G1F (PDF) Behörighet. Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Jag frågade er förut om hur man skulle räkna sitt betygsnitt och fick svar av er att för varje betyg höjs det 0.1 ex B till A i en 100 p kurs men det blev inte rätt.. hade 18.94 och höjde ett betyg i en 100p kurs från C till A vilket jag troddd va då 0.2 poäng plus alltså 19.14 men när jag

Tentamen Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Umeå universitet år 2020.

Varje termin innehåller 2-4 träffar per termin, à 2-5 dagar i Örnsköldsvik. Termin 1 Hälsa och förebyggande av ohälsa I, 15 hp Människokroppens struktur och funktion 15 hp Termin 2 Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 18 hp Medicinsk vetenskap, 12 hp Termin 3 Ohälsa och främjande av hälsa I, 30 hp: (I studierna ingår 22,5 hp teori och 7,5 hp VFU.) Sjuksköterskeprogrammet passar dig som är intresserad av att möta och samtala med människor i olika situationer i livet.